DOEL

Het tijdig opleveren (“in time”) van één of meerdere projecten, binnen het kader van scope, budget, de afgesproken kwaliteit en volgens de projectmethodologie gedefinieerd door YPTO. Het verzekeren van de communicatie met de stakeholders en de rapportering.

HOOFDACTIVITEITEN

• Ondersteunen in het bepalen van de business case:
– ondersteunt de klant samen met de BRP bij het maken van de business case volgens de processen en procedures van Ypto, met inbegrip van beperkingen, risico’s, afhankelijkheden, …
– bouwt een netwerk met specialisten op bij de klant en leveranciers om ervoor te zorgen dat de opvolging en uitvoering van het project de nodige aandacht krijgt

• Projectinitiatie en –planning:
– maakt een inschatting van grootteorde van resources en kosten
– zorgt voor het afstemmen van de technische richting met architect
– zorgt voor het toetsen van wettelijke bepalingen (GDPR, CISO, …)
– bepaalt nadien de gedetailleerde scope, planning & budget en communiceert dit naar het projectteam (kick-off)
– zorgt voor een validatie van de oplossingen en schatting van de effort en kost door experten en teamleden
– plant de communicatie, trainingen en de overdracht naar support in en geeft een schatting van de operationele kosten
– coördineert de aanlevering van alle nodige inhoudelijke informatie aan contract management

• Project governance:
– volgt de financiële status, de scope, capaciteit en timing op
– communiceert op regelmatige basis over de vooruitgang, de overeengekomen scope en aangepaste planning met inbegrip van resources en profielen
– beheert en volgt de risico’s en problemen op samen met het projectteam en escaleert tijdig naar leidinggevende, management en klant indien nodig. Zoekt naar oplossingen met het projectteam, volgt de uitwerking van een oplossing op en bespreekt dit met de klant en indien nodig, het management
– volgt aanvragen tot scope wijzigingen op en zorgt voor goedkeuring tijdens een steering committee alvorens uit te voeren
– stelt een transitieplan op en begeleidt de transitie van de oplossing naar eindgebruikers en andere teams
– zorgt voor coördinatie tussen de externe en interne teams
– organiseert tussentijdse projectevaluaties met het projectteam
– volgt aanbevelingen en procedures gedefinieerd binnen het bedrijf, zoals deze van PMO, CISO, …

* Communicatie:
– houdt de Business Project Manager regelmatig op de hoogte, op een transparante manier, over de vooruitgang en verwezenlijkingen van het project
– geeft update via Project Status Report aan B-IT en de klant volgens de gedefinieerde governance
– verzekert een continue opvolging van de werkelijke kost, effort, vooruitgang
– bereidt steerco meetings voor, verzekert dat er verslagen gemaakt worden van steerco’s, statusmeetings, meetingverslagen, … 41 Project Manager Ypto Page 2 of 2
– Informeert de portfolio manager (BRP) over de status van het project ten einde de portfolio reveiw meeting voor te bereiden. Verschaft de nodige informatie aan de BRP met het doel de prioriteiten binnen het portfolio te beheren

• Project closing:
– doet een closing meeting met de klant en het project team en documenteert de “lessons learned”
– verzekert de overdracht naar Operations en support Team en zorgt ervoor dat de nodige documentatie en training wordt gegeven

• Projectteam:
– maakt een planning op van de nodige resources voor het project
– zorgt voor een positieve sfeer in het projectteam
– bewaakt het imago van de organisatie
– verzekert efficiënte en kwalitatieve oplevering
– lost conflicten op
– monitort de workload van het team en communiceert over de vooruitgang
– anticipeert op capacitynoden en problemen

• Kennisbeheer:
– blijft op de hoogte van de evoluties in de IT-markt
– blijft zich ontwikkelen op gebied van project management en soft skills
– deelt zijn kennis en ervaring met de PM Community via een actieve participatie, bijstaan van collega-PM’s, meehelpen uitdragen van de best practices, methodologie binnen Ypto, …

CRITERIA

Verantwoordelijkheidsbereik
• Het ondersteunen van de klant in het bepalen van de business case van het project
• Het bepalen en communiceren van de scope, planning en budget van het project
• Het opvolgen, coördineren en communiceren over het project(en)verloop (governance)
• Het verzekeren van de transitie en overdracht van het project en de nodige documentatie, training en communicatie
• Het monitoren en motiveren van het projectteam
• Het opvolgen van evoluties in de IT-markt (knowledge management)

Kennis en complexiteit
• Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring
• Relevante werkervaring van 5 jaar
• Grondige kennis van project management
• Kennis van people management
• Kennis van Change Management 
• Kennis van IT-platformen, software- en IT-oplossingen binnen het domein (Infrastructure, Telecom, Application, Solution)
• Basiskennis van scrum, ECM of SAP
• Grondige kennis van processen binnen het domein (volgens IT4IT standaard architectuur)
• Certificatie ITIL©, PMP©, Prince2©, SCRUM, PM2©
• Basiskennis van de klantorganisatie en -werking
• Kennis van waterfall en agile werking van projecten
• Kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures en de reglementering van de organisatie
• Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software

Talen
Kennis van Nederlands, Frans en Engels (mondeling en schriftelijk)

author image

About rgi-admin

You Might Also Like...

define-plan-execute-close
Project Kick-off Meeting Agenda
schedule-plan
en_USEnglish